Steven Lastres sends us this image of the Monument to Galician emigrants, Paseo de Santa Cruz, A Coruña/ Nos manda Steven Lastres esta imagen del monumento a los emigrantes gallegos, Paseo de Santa Cruz, A Coruña

Reza la inscripción: “Promovido polo Concello de Oleiros, coa axuda de todo o povo galego,este monumento adicado aos emigrantes, realizado en pedra por José Francisco Escudero a partir dun boceto orixinal de Luis Seoane que se conserva no Seminario de Sargadelos. Foi inaugurado o día 17 de maio de 1992, Día das Letras Galegas.”

Advertisements